Trening słuchowy SAS

Trening słuchowy SAS

Co to jest trening słuchowy SAS?

Celem Treningów SAS jest wzmacnianie podstawowych neurosensorycznych funkcji mózgu, czyniąc je idealnymi do poprawy szerokiego spektrum jego kondycji. Unikalna technologia SAS pozwala nam na przygotowanie indywidualnie dopasowanych treningów, które uwzględniają umiejętności, potrzeby oraz życzenia klienta w kontekście jego możliwości, tym samym wpływając na efektywność wyników uzyskiwanych w krótkim czasie.

Ważne:
Trening odbywa się w domu, ale może być też przeprowadzany w gabinecie jako element innych terapii. Potrzebujesz do niego nauszne słuchawki oraz laptop lub smartfon.
Aby otrzymać trening dostosowany do swoich potrzeb, skontaktuj się ze mną.

Co wspiera trening SAS i dlaczego warto z niego korzystać

Typowy Neuroakustyczny Trening Mózgu jest zaprojektowany, aby:

 1. Aktywować centra przetwarzania słuchowego w mózgu w celu poprawy zdolności do rozpoznawania, filtrowania oraz przetwarzania dźwięku i mowy, co prowadzi do zmniejszenia przeciążenia sensorycznego, szybszego rozumienia, lepszej ekspresji słownej oraz poprawy w pisaniu i czytaniu.
 2. Aktywować inne ośrodki przetwarzania sensorycznego w mózgu (wzrok, dotyk, zapach i smak), aby zmniejszyć przeciążenie sensoryczne oraz poprawić ogólne funkcjonowanie.
 3. Aktywować system przedsionkowy w celu poprawy: zmysłu równowagi, zmysłu propriocepcji (zmysł kinestetyczny), małej i dużej motoryki ciała, ruchów gałek ocznych.
 4. Wspierać dominację prawego ucha w celu poprawy rozpoznawania oraz szybszego rozumienia mowy jak i lepszej ekspresji słownej.
 5. Wspierać integrację obu półkul mózgowych w celu zwiększenia efektywności przetwarzania w mózgu, co prowadzi do lepszego rozumienia i ogólnej poprawy funkcjonowania.
 6. Zmienić tempo oddychania w zależności od potrzeb, w celu zrelaksowania lub pobudzenia klienta oraz zmienić częstotliwość fal mózgowych, których nieprawidłowe parametry mogą być przyczyną deficytu uwagi, nadpobudliwości, problemów z mową, w tym jąkania się.
 7. Zmienić ograniczające przekonania w celu budowania własnej wartości, pewności siebie i motywacji.

Rodzaje treningów SAS

Trening SAS-Smart

Wzmacnia uczenie się dzieci i dorosłych

Treningi dla dzieci w wieku szkolnym (począwszy od 5 roku życia), dla studentów i dorosłych, którzy chcą poprawić swoje wyniki w uczeniu się.
Większość spersonalizowanych Treningów SAS-Smart wymaga słuchania każdego dnia jednogodzinnej sesji przez 20-24 dni w przeciągu czterech tygodni. Treningi SAS-Smart zawierają muzykę orkiestrową bądź fortepianową oraz mowę, sekwencyjnie uporządkowaną.

 • Uwaga i koncentracja (ADHD): zmniejszenie roztargnienia, wzmocnienie umiejętności skupiania się i radzenia sobie z nadpobudliwością.
 • Czytanie i pisanie (dysleksja): rozwinięcie dokładniejszego i szybszego przetwarzania funkcji mowy w lewej półkuli mózgu.
 • Rozumienie i pamięć: usprawnienie synchronizacji pomiędzy obiema półkulami oraz wzmocnienie integracji sensorycznej.
 • Zachowanie i motywacja: zredukowanie stresu i niepokoju wywołanych różnymi czynnikami, poprawa umiejętności zarządzania czasem, planowania oraz odpowiedzialności za własne działania.

Trening SAS-Boos

Wspiera dzieci z opóźnieniami/ zaburzeniami w rozwoju

Precyzyjnie i indywidualnie dopasowane Treningi SAS-Boost pomagają dzieciom od 3 roku życia ze schorzeniami neurologicznymi takimi jak: zespół Aspergera, autyzm, dziecięce porażenie mózgowe, zespół Downa.
Trening trwa od 24 do 28 dni i może być uzupełniony dodatkową terapią, dostosowaną do potrzeb dziecka. Oprócz muzyki i mowy programy mogą również zawierać następujące elementy: rozróżnianie wysokości dźwięków, ćwiczenie orientacji w czasie.
Istnieje możliwość przygotowania programów zawierających nagrania własnego głosu w celu stymulowania rozwoju mowy.

 • Przetwarzanie sensoryczne: poprawienie umiejętności sensorycznego separowania i filtrowania oraz zmniejszenie sensorycznego przeciążenia.
 • Powtarzające się zachowania: zmniejszenie stresu i niepokoju a dzięki temu likwidacja potrzeby „zachowań zastępczych”.
 • Mowa i język: aktywacja ośrodków języka i mowy lewej półkuli mózgu.
 • Umiejętności społeczne: wzmocnienie umiejętności rozpoznawania twarzy innych osób oraz świadomości różnorodności oraz oczekiwań innych ludzi.

Trening SAS-Balance

Psychoterapeutyczne i neurosensoryczne programy dla dorosłych

Spersonalizowane treningi dla dorosłych, redukujące: stres, lęk, strach lub gniew oraz poprawiające skupianie się, klarowność sytuacji ułatwiającą podejmowanie decyzji. Programy SAS-Balance są relaksujące i uspokajające.
Dzienna sesja trwa od 30 do 60 minut.

 • Niepokój i lęk: zrelaksowanie ciała i umysłu oraz blokowanie powtarzających się negatywnych myśli, które mogą prowadzić do nerwicy natręctw.
 • Depresja: przekierowanie „wewnętrznego głosu” z myślenia negatywnego na myślenie pozytywne w kierunku podejmowania „pozytywnych kroków do przodu”.
 • Gniew/złość
  redukcja impulsywnych reakcji i wzmocnienie umiejętności poznawczych, asertywności.
 • Niezdecydowanie: poprawa wrodzonej kreatywności, wizualizacja umiejętności planowania i podjęcia działań.

Trening SAS-Life

Spersonalizowane programy wspierające osoby starsze

Treningi dla osób w podeszłym wieku pomocne w usprawnianiu: codziennego funkcjonowania, komunikowania się i jakości życia. Każdy Trening SAS-Life jest zaprojektowany w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów, dlatego czas trwania treningu może być zróżnicowany dla każdego klienta. Programy mogą być przygotowane do słuchania podczas snu, a nawet podczas śpiączki.

 • Tzw. „Cocktail Party Syndrome”: wzmocnienie przetwarzania słuchowego w celu poprawy komunikacji w hałaśliwym otoczeniu.
 • Zdolności poznawcze: usprawnienie synchronizacji między obiema półkulami oraz ich spójności sensorycznej.
 • Poprawa słuchu: pobudzenie ostrości słuchu – usprawnienie jego funkcji fizjologicznej oraz fonematycznej (zdolności do odbioru i interpretacji istotnych cech z sygnału mowy).
 • Rehabilitacja po udarze mózgu: odzyskiwanie mowy i sprawności ruchowej po udarze mózgu lub innych dysfunkcjach.

Formy prowadzenia terapii

Stacjonarna

Gabinet terapii logopedycznych i neurologepedycznych znajduje się pod adresem:

Wielka Wieś
ul. Szkolna 2

Zdalna

Trening odbywa się w domu, ale może być też przeprowadzany w gabinecie jako element innych terapii. Potrzebujesz do niego nauszne słuchawki oraz laptop lub smartfon.
Aby otrzymać trening dostosowany do swoich potrzeb, skontaktuj się ze mną.

O naukowej podbudowie treningu

Ostatnie postępy badań nad mózgiem wpłynęły na rozwój metody SAS, która jest obecnie rozwijana i dostępna w wyspecjalizowanych ośrodkach SAS w Wielkiej Brytanii, Holandii, Polsce, Turcji i Australii, a także on-line jako domowe Treningi dostępne na całym świecie.

Programy SAS wykorzystują specjalnie przetworzoną muzykę, mowę i dźwięki odbierane za pomocą słuchawek, dzięki czemu docierają one do każdej półkuli z osobna, poprawiając tym samym ich synchronizację.
Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS wykorzystuje unikalne techniki, takie jak: przepływ dźwięku, wahania rytmu i fazy, określone różnicowanie barwy dźwięku oraz programy specjalne. Ekskluzywna Sprofilowana Terapia Językowa SAS ma na celu stymulowanie ośrodków mowy, w tym poprawę wymowy oraz eliminowanie problemów dyslektycznych.
Programy SAS są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta i zróżnicowane pod względem poziomu intensywności aktywacji, w zakresie częstotliwości fal mózgowych i oddychania oraz sekwencji strukturalnych, które wprowadzają inne elementy w sposób kontrolowany.

Dla klientów Trening SAS jest prosty w realizacji i całkowicie bezpieczny. Słuchając każdego dnia specjalnie dobranych programów dźwiękowych za pomocą słuchawek, mózg otrzymuje zdrowy „masaż”, dzięki któremu jest on w stanie wyćwiczyć nowe, trwałe nawyki związane ze sprawniejszym przetwarzaniem informacji. Wiele trudności w nauce, które mogą występować w takich obszarach jak: uwaga i koncentracja, czytanie, pisanie i mowa oraz problemy behawioralne są powiązane z tym, w jaki sposób używamy naszych obu półkul mózgowych oraz jak działają wyspecjalizowane ośrodki przetwarzania w mózgu. Występowanie powyższych trudności jest powodem, dlaczego ta nowa metoda jest tak ekscytująca i godna uwagi – może pomóc dzieciom oraz osobom dorosłym w zakresie szerokiego spektrum trudności, polepszając ich funkcjonowanie w życiu codziennym.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Centrum Usług Logopedycznych i Zdrowotnych

601 874 016

bs@terapiamowy.com

7 + 1 =