Terapia neurologopedyczna

Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych, którzy na skutek różnych czynników (okołoporodowych, rozwojowych, wypadków, urazów, chorób ) mają zaburzenia mowy, zaburzenia funkcjonowania obszaru ustno-twarzowego, zaburzenia funkcji związanych z przyjmowaniem pokarmów.

Dobór terapii do potrzeb pacjenta poprzedza szczegółowy wywiad, analiza dokumentacji medycznej oraz ukierunkowane badanie neurologopedyczne obejmujące mowę i komunikację oraz sprawność funkcjonowania narządów artykulacyjnych.

Terapia neurologopedyczna skierowana jest do osób z takimi zaburzeniami jak:

  • afazja, dyzartria,
  • zaburzenia komunikacji w autyzmie,
  • niedokształcenie mowy spowodowane niedosłuchem,
  • jąkanie,
  • ryzyko dysleksji,
  • opóźnienia rozwoju,
  • choroby genetyczne,
  • choroby neurologiczne,
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • dysfagia,
  • zaburzenia funkcji pokarmowych.

Stosowane metody terapii:

    • Masaż logopedyczny z elementami ustno-twarzowej terapii regulacyjnej Castillo Moralesa,
    • neurosensomotoryczna integracja odruchów twarzy wg Masgutowej,
    • OPT – terapię pozycji oralnej,
    • leczenia ruchowych zaburzeń w karmieniu i żywieniu wg D.Klein i T.A. Delaney,
    • karmienie terapeutyczne,
    • symultaniczno- sekwencyjną metodę nauki czytania,
    • alternatywne metody komunikacj

Formy prowadzenia terapii

Stacjonarna

Gabinet terapii logopedycznych i neurologepedycznych znajduje się pod adresem:

Wielka Wieś
ul. Szkolna 2

Zdalna

Korzystam z przyjaznych narzędzi online ( Zoom ). Czas trwania terapii logopedycznej to 30 lub 50 min. W przypadku dzieci od 5 do 8 roku życia – zalecany czas trwania terapii on line to 30 min.

Mobilna

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zapewniam terapię neurologopedyczną z dojazdem do domu na terenie Jerzmanowic i w okolicach do do 20 km w formie wizyt domowych w wybrane dni tygodnia w godzinach przedpołudniowych.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Centrum Usług Logopedycznych i Zdrowotnych

601 874 016

bs@terapiamowy.com

12 + 2 =