Zajęcia grupowe

„Mówię dobrze” dedykowane utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek szeregu szumiącego; sz, ż ,cz, dż.
Zapraszamy na zajęcia w małej trzy-czteroosobowej grupce dzieci, które mają ten sam problem logopedyczny.
Jeśli Twoje dziecko:
• potrafi powiedzieć SZ, Ż, CZ, DŻ, ale brak mu nawyku poprawnego mówienia na co dzień
• wypowiada poprawnie słowo dopiero, kiedy je poprawisz
• mówi poprawnie tylko w kontakcie z logopedą lub w sytuacji gdy z nim ćwiczysz

NA CZYM POLEGAJĄ ZAJĘCIA AUTOMATYZACJI POPRAWNEGO MÓWIENIA?
Obserwuje się, że dzieci nie kontrolują jakości mówienia w zabawie z rówieśnikami i w emocjach. Automatyzacja poprawnego mówienia polega na tym, aby umiejętność prawidłowej artykulacji przenosić z zajęć w gabinecie, na inne okoliczności, w których znajduje się dziecko.
Na naszych grupowych zajęciach logopedycznych tworzymy sytuacje, w którym dzieci w czasie wspólnej zabawy pod kontrolą logopedy będą rozwijać się językowo. Dobór gier i zabaw jest tak przygotowany aby jak stymulować do prawidłowego wymawiania ćwiczonych głosek.

ZALETY ZAJĘĆ GRUPOWYCH W GABINECIE:
-Dobieramy dzieci na tym samym poziomie wyćwiczenia głosek i nie marnujemy czasu na podstawowe ćwiczenia.
– Dzieci uczą się wzajemnego kontrolowania i stają się dla siebie wzajemnie wzorem w mówieniu.
-Angażujemy przez 50 minut każde dziecko tak samo intensywnie.
– Rozwijamy u dzieci umiejętność wypowiadania się oraz budujemy samoświadomość i uważność językową.

UWAGA:
• Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-7 lat
• Spotkania w czwartki po południu o godz 16.00 (Termin może ulec zmianie)
• Zajęcia trwają 50 minut

KTO MOŻE DOŁĄCZYĆ
Zapraszamy na zajęcia dzieci, które objęte są lub były terapią indywidualną oraz nowe
dzieci, które chcą dołączyć. W takim przypadku konieczna będzie krótka konsultacja oceniająca artykulację dziecka ( możliwa forma konsultacji online).
Zajęcia odbędą się jeśli zbierze się grupa 4 dzieci.

Formy prowadzenia terapii

Stacjonarna

Gabinet terapii logopedycznych i neurologepedycznych znajduje się pod adresem:

Wielka Wieś
ul. Szkolna 2

Zdalna

Korzystam z przyjaznych narzędzi online ( Zoom ). Czas trwania terapii logopedycznej to 30 lub 50 min. W przypadku dzieci od 5 do 8 roku życia – zalecany czas trwania terapii on line to 30 min.

Mobilna

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zapewniam terapię neurologopedyczną z dojazdem do domu na terenie Jerzmanowic i w okolicach do do 20 km w formie wizyt domowych w wybrane dni tygodnia w godzinach przedpołudniowych.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Centrum Usług Logopedycznych i Zdrowotnych

601 874 016

bs@terapiamowy.com

5 + 10 =