Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to korygowanie wadliwej wymowy głosek u dzieci lub terapia opóźnionego rozwoju mowy. Poprzedzona jest wywiadem z rodzicem oraz badaniem logopedycznym oceniającym budowę i sprawność aparatu artykulacyjnego, sposób oddychania, artykulację, słuch fonemowy, pamięć słuchową. Wywiad i badanie logopedyczne pozwalają ustalić przyczynę wad wymowy oraz opracować plan skutecznej terapii.
W trakcie terapii logopedycznej stosujemy ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia słuchowe, oddechowe, fonacyjne, ćwiczenia pamięci słownej, spostrzegania, koncentracji uwagi.

Do osób chcących świadomie używać głosu w pracy i w życiu codziennym kierowane są zajęcia z emisji głosu i dykcji. Obejmują one ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, poprawną wymowę i modulację głosu.

Formy prowadzenia terapii

Stacjonarna

Gabinet terapii logopedycznych i neurologepedycznych znajduje się pod adresem:

Wielka Wieś
ul. Szkolna 2

Zdalna

Korzystam z przyjaznych narzędzi online ( Zoom ). Czas trwania terapii logopedycznej to 30 lub 50 min. W przypadku dzieci od 5 do 8 roku życia – zalecany czas trwania terapii on line to 30 min.

Mobilna

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zapewniam terapię neurologopedyczną z dojazdem do domu na terenie Jerzmanowic i w okolicach do do 20 km w formie wizyt domowych w wybrane dni tygodnia w godzinach przedpołudniowych.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Centrum Usług Logopedycznych i Zdrowotnych

601 874 016

bs@terapiamowy.com

2 + 2 =