Trening słuchowy metodą Johansena

Terapią wspomagającą leczenie wielu zaburzeń mowy oraz dysleksji jest trening słuchowy Johansena IAS.
Jej twórca jest dr. Kjeld Johansen, duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją (www. dyslexia-lab.dk).
IAS to program oparty na szczegółowej diagnozie słuchu, uwagi słuchowej i lateralizacji. Na tej podstawie przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej w formie przyjemnej dla ucha muzyki, skomponowanej tak aby obejmować swoim zakresem różne częstotliwości potrzebne do stymulacji.

Dane z diagnozy wysyłane są do ośrodka terapii Johansena, który przygotowuje indywidulany program w formie nagrań dźwiękowych.
Wystarczy 10 minut w ciągu dnia przez słuchawki. Postępy terapii słuchu są kontrolowane co 4-8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem pacjent otrzymuje nową, specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Cały program stymulacji trwa 6-10 miesięcy. Terapia kończy się powoli poprzez zmniejszanie liczby dni i czasu słuchania płyty.
Metoda ta stosowana jest w 16 krajach na świecie. W USA znana jest pod nazwą Hemisphere Specific Auditory Stimulation (HSAS). Metoda Johansena opiera się na tych samych założeniach co inne znane terapie dźwiękiem. Zaletą tej metody jest dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków miejskich gdyż ogranicza długie i żmudne dojazdy do gabinetów a jej koszt jest porównywalny z innymi terapiami słuchowymi ale rozłożony w czasie. Umożliwia terapię w domowym klimacie w którym dziecko / pacjent dobrze się czuje.

Dla kogo

Terapia słuchowa metodą Johansena stosowana jest u dzieci, młodzieży i dorosłych u których stwierdza się:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • dziecięce porażenie mózgowe lub inne uszkodzenia neurologiczne,
 • zespół Aspergera, autyzm,
 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • ADHD,
 • wszelkie zaburzenia głosu i mowy,
 • niedosłuch,
 • nadwrażliwość lub osłabioną wrażliwość na dźwięki,
 • krótkotrwałą pamięć słuchową,
 • trudności w rozumieniu i zapamiętywaniu instrukcji, poleceń,
 • udary niedokrwienne,
 • trudności w uczeniu się języków obcych.

Co daje

Stymulacja słuchowa metodą Johansena poprawia centralne przetwarzanie słuchowe czyli mechanizmy przetwarzania fal dźwiękowych. Wiele przypadków trudności w nauce, rozumieniu mowy, rozwoju języka, kłopotów z pamięcią, uwagą słuchową zaburzeń artykulacji ma swoje źródło w trudnościach przetwarzania dźwięków na poziomie centralnym.

Czynnikami które mogą mieć wpływ na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem są:

 • wcześniactwo,
 • niedotlenienie w czasie porodu,
 • zapalenie opon mózgowych,
 • częste zapalenia ucha środkowego,
 • częste sączkowanie uszu,
 • dysleksja,
 • urazy głowy,
 • zbyt późne aparatowanie obwodowego uszkodzenia słuchu.

Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe ale również:

 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • czytanie,
 • rozumienie mowy,
 • artykulację,
 • komunikację,
 • samoocenę,
 • utrzymywanie równowagi,
 • koordynację ruchów,
 • motorykę,
 • harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała.

Więcej na: www.johansen-ias.pl

Centrum Usług Logopedycznych i Zdrowotnych

Pl. Wolności 1, 32-085 Szyce

601 874 016

bs@terapiamowy.com

8 + 1 =