TURNUS TERAPEUTYCZNY

TURNUS TERAPEUTYCZNY z aparatem VOCASTIM
to specjalistyczna terapia neurologopedyczna „uszyta na miarę”.

$

Vocastim to nowoczesne urządzenie wykorzystujące elektrostymulację nerwowo-mięśniową do przeprowadzania terapii zaburzeń mowy, rozszczepów podniebienia, niedowładów krtani, porażeń mięśni twarzowych oraz zaburzeń połykania czylidysfagii.

$

W przypadkach niedowładów krtani i pracy nad głosem elektrostymulacja wspierana jest ćwiczeniami fonacyjnymi.

$

Terapia z wykorzystaniem tego urządzenia gwarantuje szybszy powrót do sprawności niż terapia tradycyjnymi metodami.

$

Urządzenie Vocastim posiada system gotowych wskazań co sprawia, że jest uniwersalnym narzędziem do pracy z zaburzeniami mowy i połykania.

Zwiększenie częstotliwości terapii tym urządzeniem sprawia, że szybciej widzimy pozytywne efekty rehabilitacji stąd wskazane jest przeprowadzani ćwiczeń codziennie przez dłuższy okres czasu. Dwanaście dni to jest najkrótszy optymalny okres jednorazowego ciągu terapii aby zauważyć korzystne efekty.

Przy terapii dysfagii czyli problemów z połykaniem wskazane jest aby ćwiczenia połykania z urządzeniem przeprowadzać nawet 2-3 razy dzienne tak jak częstotliwość posiłków. Częstotliwość należy ustalić indywidualnie biorąc pod uwagę wiek i możliwości pacjenta.

Program terapii zawsze jest ustalany indywidualnie

\

Prowadzenie terapii o tak zwiększonej częstotliwości możliwe jest jedynie na turnusach terapeutycznych.

\

Program terapii dla każdego pacjenta tworzony jest indywidualnie w oparciu o szczegółową diagnozę.

\

Dla każdego pacjenta po konsultacji i diagnozie opracowuję indywidualny plan terapii.

\

Każdy pacjent ma zapewnione 2 lub w razie potrzeby 3 sesje z Vocastimem. Jest to ustalane indywidualnie.

Oferta korzystania z turnusu terapeutycznego, na którym pracujemy aparatem Vocastim adresowana jest do pacjentów, w tym dzieci, u których występują zaburzenia połykania oraz do osób, które chcą skorzystać z efektywnej terapii głosu.

Pacjenci zainteresowani terapią aparatem Vocastim mogą ramach turnusu skorzystać z dobranej indywidualnie terapii neurologopedycznej:

$

manualnych terapii twarzy: masażu mięśni twarzy oraz refleksoterapii twarzy

Są to metody poprawiające funkcjonowanie mięśni twarzy, skuteczne wspomagając całą terapię, poprawiają napięcie mięśniowe, wpływają na zmniejszenie asymetrii twarzy jeśli takie są. Metoda refleksoterapia działa terapeutycznie na całe ciało, redukuje stres i uruchamia mechanizmy obronne.

$

ćwiczeń czynnych usprawniających zaburzone funkcje mięśni twarzy

$

terapii karmienia

Terapia karmienia w przypadku dzieci i osób dorosłych z trudnościami sensoryczno-motorycznymi polega na:

$

wspomaganiu funkcji oralnych związanych z przyjmowaniem pokarmów (picia, gryzienia, żucia i połykania).

$

elementem terapii jest odwrażliwianie w przypadku zaburzeń sensorycznych u dzieci i wygaszanie wygórowanych odruchów jeśli jest taka potrzeba.

$

dostosowaniu akcesoriów do karmienia, dobranie konsystencji i faktury pokarmu do możliwości pacjenta.

Na życzenie można w ramach turnusu skorzystać z usług psychologa i fizjoterapeuty

 

W przypadku zainteresowania tego rodzaju terapią neurologopedyczną proszę o zapoznanie się z następującymi informacjami:

\

1. Etap kontaktu:

  • wstępna konsultacja obejmująca zapoznanie się z historią medyczną pacjenta
  • zapoznanie się z dokumentacją medyczną oraz nagraniami, na których można zobaczyć sposób pobierania pokarmów, stan narządów artykulacyjno-pokarmowych oraz ocenić ogólny stan pacjenta.
  • konsultacja może również odbyć się online
  • Wstępne ustalenie planu terapii.
    W przypadku osób zainteresowanych terapią głosu wskazane jest posiadanie swojej dokumentacji medycznej opinii lekarza foniatry.
  • Opłata za wstępną konsultację płatna jest w dniu konsultacji i wynosi 150zł.
  • W przypadku zdecydowania się na udział w terapii turnusowej kwota będzie wliczona w cenę turnusu.
\

Ocena neurologopedyczna pacjenta i wstępne ustalenie planu terapii w pierwszym dniu turnusu.

\

Terapia będzie odbywać się codziennie z wyjątkiem niedzieli . Zajęcia terapeutyczne to pełne 12 dni roboczych

\

Pacjent otrzymuje opis diagnostyczny oraz zalecenia postepowania i ćwiczeń po zakończeniu turnusu.

\

Cennik, umowę zawierającą warunki świadczenia usług i warunki płatności przesyłam osobom zainteresowanym na życzenie przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w turnusie.

\

Zakwaterowanie we własnym zakresie.Najbliższy hotel w odległości 150m. Na życzenie podaję kontakt.

Centrum Usług Logopedycznych i Zdrowotnych

Pl. Wolności 1, 32-085 Szyce

601 874 016

bs@terapiamowy.com

5 + 12 =