Rehabilitacja zaburzeń głosu

Trening słuchowy SAS
Czym jest rehabilitacja głosu?

Rehabilitacja głosu to oddziaływania terapeutyczne, które mają za zadanie przywrócenie takiego stanu sprawności, aby bez zakłóceń ze strony głosu funkcjonować w życiu prywatnym i zawodowym.

Oddziaływania terapeutyczne prowadzone są w sposób zintegrowany tzn. uwzględnia się całościowe funkcjonowanie pacjenta w szczególności postawę ciała i napięcia w ciele, sposób odżywiania, stan nawodnienia, wpływ ewentualnych chorób współistniejących, funkcjonowanie w życiu codziennym (rutyna dnia codziennego, ilość stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem).

Dowiedz się więcej na temat rehabilitacji głosu

Terapia prowadzona jest u osób z różnymi formami zaburzeń głosu i polega przede wszystkim na pracy nad poprawną emisją głosu oraz uzyskaniu swobody przy tworzeniu głosu, bez zbędnych napięć w obrębie krtani. 
W niektórych wypadkach wskazana jest współpraca z fizjoterapeutą, neurologiem lub psychoterapeutą.
W rehabilitacji głosu wykorzystywane są różne metody, które mające na celu naukę prawidłowego oddychania, ćwiczenia nastawienia głosowego i rezonansu głosowego. Czasem wprowadza się ćwiczenia manipulacyjne, czyli specjalny rodzaj masażu, który poprawia czynność krtani i normalizuje napięcie mięśni krtani.
Rehabilitacja głosu może być wspomagana elektrostymulacją prądami niskiej częstotliwości TENS lub EMS dobraną do potrzeb pacjenta i jego dysfunkcji lub elektrostymulacją połączoną z zamiarowymi ćwiczeniami fonacyjnymi z wykorzystaniem aparatu Vocastim.

Kto może skorzystać?

Rehabilitacja głosu jest podstawowym sposobem leczenia w przypadku istnienia dysfonii czynnościowych, zaburzeń głosu u osób zawodowo posługujących się głosem (nauczycieli, mówców, wykładowców), u pacjentów ze zmianami organicznymi (np. guzkami głosowymi, zmianami obrzękowymi), które powstały z powodu nieprawidłowej emisji głosu.

Jest również wskazana u pacjentów po zabiegach w obrębie szyi i głowy, którzy doznali porażenia nerwów krtaniowych.

W przypadku występowania zaburzeń głosu przed rozpoczęciem terapii wskazana jest diagnostyka wykonana przez specjalistę- lekarza foniatrę. Taka diagnoza jest podstawą postępowania terapeutycznego.

 

  Najczęściej występujące objawy:

  • dysfonie

  • nawykowe chrząkania

  • okresowa lub stała chrypka

  • załamywanie się głosu

  • zmęczenie głosowe po dłuższym mówieniu

  • uczucie suchości w gardle i krtani

  • uczucie drapania, zalegania i dyskomfortu w gardle i krtani

  • mowa nosowa

  • zmatowienie głosu

  • uczucie suchości w gardle

  • zaniki głosu, bezgłos

  • dyskomfort w okolicy krtani i gardła

  • niedomykalność fałdów głosowych

  • guzki głosowe

  • niedowłady fałdów głosowych.

  Formy prowadzenia terapii

  Stacjonarna

  Prowadzimy diagnostykę schorzeń narządu głosu oraz rehabilitację głosu w warunkach ambulatoryjnych.

  Organizujemy również turnusy rehabilitacyjne dla pacjentów z zaburzeniami głosu.

  Pacjent może sam kontynuować wykonywanie ćwiczeń, których nauczy się w czasie trwania turnusu.

   

  rehabilitacja głosu Terapia Mowy Bożena Szurlej

  ZAPRASZAM DO KONTAKTU

  Centrum Usług Logopedycznych i Zdrowotnych

  601 874 016

  bs@terapiamowy.com

  8 + 6 =