O mnie

Bożena Szurlej
-logopeda, neurologopeda

Doświadczenie zawodowe zdobywane pracując w specjalistycznych placówkach: Dziecięcy Szpital im. Św. Ludwika w Krakowie, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce, liczne przedszkola na terenie Krakowa i okolic oraz w ramach prywatnej praktyki..

Wykształcenie

 • Studia – Wydział Pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • Studia podyplomowe o kierunku Logopedia na Akademii Pedagogicznej w Krakowie,
 • Studia podyplomowe o kierunku neurologopedia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Wybrane szkolenia:
 • Indywidualna stymulacja słuchu metodą Johansena (JAS),
 • „Trzyczęściowy plan interwencji w Terapii pozycji oralnej” prowadzone przez Renee Roy Hill, M.S. CCC-SLP – organizowane przez PJtherapeutic wspólnie z Talk Tools, USA,
 • „Zaburzenia ustno-motoryczne: diagnoza i tworzenie programu terapii” prowadzone przez Renee Roy Hill, M.S. CCC-SLP-organizator PJtherapeutic wspólnie z Talk Tools, USA,
 • „AAC-Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji” prowadzone przez specjalistę komunikacji wspomagającej mgr A.Smyczek,
 • Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej” prowadzone przez dr Teresę Kaczan,
 • „Wczesna diagnostyka, stymulacja i interwencja logopedyczna”prowadzone przez mgr M.Rządzką specjalistę wczesnej interwencji,
 • Podstawy fizjoterapii w neurologopedii – moduł niemowlęta i dzieci – prowadzący mgr E.Baranowska, fizjoterapeuta,
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji.Diagnoza i terapia –prowadzące: E.Drewniak, A,Paluch,
 • „Usprawnianie po laryngektomii”- organizator dr J.Kwasiborska,
 • Jąkanie wczesnodziecięce-profilaktyka, diagnoza i terapia – prowadzenie dr K. Węsierska,
 • Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym-prowadzenie dr K. Węsierska,
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka”- strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A.Delaney – prowadzone przez dr M.Szmaj,
 • Neuro-sensoryczna integracja odruchów twarzy wg S.Masgutowej,
 • Trening umiejętności społecznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywane pracując w specjalistycznych placówkach: Dziecięcy Szpital im. Św. Ludwika w Krakowie, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce, liczne przedszkola na terenie Krakowa i okolic oraz w ramach prywatnej praktyki.

Centrum Usług Logopedycznych i Zdrowotnych

601 874 016

bs@terapiamowy.com

6 + 11 =