O mnie

Mgr Bożena Szurlej
NEUROLOGOPEDA

 

Witaj na mojej stronie internetowej.

 Jako doświadczony neurologopeda oraz specjalista rehabilitacji głosu prowadzę  kompleksową terapię  pacjentów.  Moja praktyka trwająca ponad dwadzieścia lat i skupia się na terapii dzieci  i dorosłych. Oferuję pomoc w zakresie różnorodnych zaburzeń. Pracuję  z pacjentami w   aspekty mowy, komunikacji, oddechu oraz  głębszymi elementami zdrowia fizycznego i psychicznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu. Moja praktyka zawodowa zaowocowała prowadzeniem własnego gabinetu „Terapia mowy”.

 

Zajmuje się:
 • terapią opóźnionego rozwoju mowy u małych dzieci
 • terapią wad wymowy u dzieci i dorosłych,
 • pracą z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami  rozwojowymi w aspekcie mowy i komunikacji,
 • terapią zaburzeń afatycznych u dzieci,
 • trudnościami z przyjmowaniem pokarmów (dzieci i dorośli)- terapia karmienia
 • obszarem zaburzeń głosu ( dysfonie)- wspomaganie pacjentów w powrocie do sprawności głosowej,
 • zaburzeniami płynności mowy u dzieci i dorosłych ( jąkanie),
 • wspieraniem od strony mioterapii ( terapii mięśniowej) pacjentów w czasie leczenia ortodontycznego,
 • pracą z pacjentami dotkniętymi takimi zaburzeniami jak afazja, dyzartria, dysfagia, które mogą wystąpić w wyniku urazów czaszkowo-mózgowych, operacji w obrębie szyi i głowy, udarów, chorób neurodegeneracyjnych.

   

  Prowadzę konsultacje, diagnozę i terapię neurologopedyczną.

  W pracy z pacjentem zarówno dzieckiem, jak i dorosłym stawiam na indywidualne podejście uwzględniając aspekty fizyczne jak i psychospołeczne. Staram się  stworzyć  atmosferę wsparcia i dążę do tego, aby terapia nie była jedynie  procesem leczenia, ale także szansą na rozwój i poprawę jakości życia dla osoby, która z niej korzysta.

 

Korzystam z różnorodnych metodę:
 • elementy metody krakowskiej i i terapii neurobiologicznej przydatne w pracy z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, zaburzeniami komunikacji w spektrum,
 • elementy terapiami manualnej, miofunkcjonalnej, 
 • elektrostymulacja,
 • praca z oddechem,
 • praca układem ruchu i elementy integracji sensorycznej w przypadku dzieci,
 • kineziotaping

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 • Studia – Wydział Pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • Studia podyplomowe o kierunku Logopedia na Akademii Pedagogicznej w Krakowie,
 • studia podyplomowe o kierunku neurologopedia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

 • Studia podyplomowe o kierunku Rehabilitacja zaburzeń Głosu na Uniwersytecie Łódzkim

  Doświadczenie zdobywałam pracując w takich placówkach jak Dziecięcy Szpital im. Św Ludwika w Krakowie, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie, Niepubliczne Poradnie psychologiczne w Wieliczce i w krakowskiej i poradni ” -Agaja”.

  Współpracowałam ze żłobkami i przedszkolami na terenie Krakowa i okolic oraz przez współpracę z fundacjami działającymi na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami i dorosłych pacjentów.

  Uwielbiam kontakt z przyrodą, co objawia się nie tylko podziwianiem piękna natury w czasie wyjazdów, ale także uprawianie warzyw i ziół. Moją nieustającą pasja jest również joga.

Wybrane szkolenia:
 • Kursy z zakresu alternatywnych metod porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji – prowadząca Alina Styczek
 • Warsztaty logopedyczne: „Opóźniający się rozwój mowy – autorskie metody terapii logopedycznej dziecka o nieharmonijnym rozwoju”, prowadzonych przez dr Iwonę Michalak-Widerę
 • Szkolenie :Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena IAS
 • Warsztat poszerzający wiedzę z zakresu badań słuchu i chorób uszu „Audiologia w pigułce”
 • szkolenie „Usprawnianie po laryngektomii”
 • Warsztaty szkoleniowe praktyczne na temat: „Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergototerapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej”
 • Szkolenie:„Wczesna diagnostyka,stymulacja i interwencja logopedyczna”-warsztat szkoleniowy prowadzony przez neurologopedę M. Rządzką
 • Warsztaty szkoleniowe pt.”Trzyczęściowy plan interwencji wTerapii pozycji oralnej”- prowadzone przez Renee Hill, M.S. CCC-SLP (z USA)
 • Szkolenie: „Zaburzenia ustno-motoryczne:diagnoza i tworzenie programu terapii”-prowadzone przez R.Roy  Hill,M.S.CCC-SLP
 • Warsztaty pt. „Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia.”
 • „Jąkanie wczesnodziecęce-profilaktyka, diagnoza i terapia”opracowanie i prowadzenie szkolenia-dr K.Węsierska
 • Szkolenie:„Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym”-prowadzenie-dr K.Węsierska
 • Szkolenie: „integracja Odruchów wg Masgutowej
 • Szkolenie:„Trening Umiejętności Społecznych(TUS)-terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu
 • Warsztaty:”Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”
 • Szkolenie: ‘Autyzm.Rozwijanie komunikacji osób z autyzmem.”
 • Szkolenie; ‘Wykorzystanie narzędzia karty oceny Rozwoju psychoruchowego-KORP dla diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku zycia’ og przez Komlogo
 • Szkolenie; ”Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania”-Centrum Metody Krakowskiej
 • Szkolenie: „Trudności w połykaniu i techniki wspomagające układ pokarmowy”-prowadząca Anna Regner
 • Szkolenie: ”Terapia Sensoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych”- prowadząca Anna Regner
 • Szkolenie: „Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii podejście praktyczne”-prowadzące Ewa Wojewoda, Aleksandra Kaczyńska
 • Warsztaty: „Podstawy fizjoterapii w neurologopedii- moduł niemowlęta i dzieci’-prowadzący mgr Ewa Baranowska,fizjoterapeuta
 • Szkolenie: „Terapia PNF w dysfunkcjach wewnętrzno-i zewnętrzno-oralnych.Terapia Ręce na pacjencie (Hands on therapy)” prowadząca Mari Beate Selker
 • Szkolenie: „Plastrowanie Statyczne i dynamiczne w logopediiikinesiotaping medyczny”-org. Przez Cognitus.pl
 • Szkolenie: „Nosowanie i ćwiczenia podniebienia miękkiego w praktyce logopedycznej”- organizowane przez Centrum Terapii Logopedycznej DISCURSO, prowadząca-dr n.hum Agnieszka Banaszkiewicz
 • Szkolenie: „Dysfagia w ujęciu praktycznym(neurogenna i psychogenna”-prowadzaca mgr Tatiana Lewicka

 

Wybrane szkolenia i warsztaty praktyczne:
 • Indywidualna stymulacja słuchu metodą Johansena (JAS)
 • „Trzyczęściowy plan interwencji w Terapii pozycji oralnej” prowadzone przez Renee Roy Hill, M.S. CCC-SLP – organizowane przez PJtherapeutic wspólnie z Talk Tools, USA
 • „Zaburzenia ustno-motoryczne: diagnoza i tworzenie programu terapii” prowadzone przez Renee Roy Hill, M.S. CCC-SLP-organizator PJtherapeutic wspólnie z Talk Tools, USA
 • „AAC-Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji” prowadzone przez specjalistę komunikacji wspomagającej mgr A. Smyczek
 • Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej” prowadzone przez dr Teresę Kaczan
 • „Wczesna diagnostyka, stymulacja i interwencja logopedyczna” prowadzone przez mgr M. Rządzką specjalistę wczesnej interwencji
 • Podstawy fizjoterapii w neurologopedii-moduł niemowlęta i dzieci- prowadzący mgr E. Baranowska fizjoterapeuta
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapii –prowadzące: E. Drewniak, A. Paluch
 • „Usprawnianie po laryngektomii”- organizator dr J. Kwasiborska
 • Jąkanie wczesnodziecięce-profilaktyka, diagnoza i terapia – prowadzenie dr K. Węsierska,
 • Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym- prowadzenie dr K. Węsierska
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka”- strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney – prowadzone przez dr M. Szmaj
 • Neuro-sensoryczna integracja odruchów twarzy wg S. Masgutowej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Warsztaty: Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji-warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej
 • Szkolenie; Zachowania trudne u osób z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju w ujęciu rozwojowym organizowane przez Fundację po stronie dziecka oraz Poradnię „Agaja”
 • Szkolenie -„Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń CUN- diagnoza i terapia” org przez Instytut Edukacji Logopedycznej

Centrum Usług Logopedycznych i Zdrowotnych

601 874 016

bs@terapiamowy.com

11 + 12 =