Neurologopedia

Terapia neurologopedyczna

Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych, którzy na skutek różnych czynników (okołoporodowych, rozwojowych, wypadków, urazów, chorób ) mają zaburzenia mowy, zaburzenia funkcjonowania obszaru ustno-twarzowego, zaburzenia funkcji związanych z przyjmowaniem pokarmów.

Dobór terapii do potrzeb pacjenta poprzedza szczegółowy wywiad, analiza dokumentacji medycznej oraz ukierunkowane badanie neurologopedyczne obejmujące mowę i komunikację oraz sprawność funkcjonowania narządów artykulacyjnych.

Terapia neurologopedyczna skierowana jest do osób z takimi zaburzeniami jak:

  • afazja, dyzartria,
  • zaburzenia komunikacji w autyzmie,
  • niedokształcenie mowy spowodowane niedosłuchem,
  • jąkanie,
  • ryzyko dysleksji,
  • opóźnienia rozwoju,
  • choroby genetyczne,
  • choroby neurologiczne,
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • dysfagia,
  • zaburzenia funkcji pokarmowych.

Stosowane metody terapii:

  • Masaż logopedyczny z elementami ustno-twarzowej terapii regulacyjnej Castillo Moralesa,
  • neurosensomotoryczna integracja odruchów twarzy wg Masgutowej,
  • OPT – terapię pozycji oralnej,
  • leczenia ruchowych zaburzeń w karmieniu i żywieniu wg D.Klein i T.A. Delaney,
  • karmienie terapeutyczne,
  • symultaniczno- sekwencyjną metodę nauki czytania,
  • alternatywne metody komunikacji.

Centrum Usług Logopedycznych i Zdrowotnych

Pl. Wolności 1, 32-085 Szyce

601 874 016

bs@terapiamowy.com

7 + 12 =