Trening umiejętności społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to zajęcia dla dzieci z trudnościami  w sferze umiejętności społecznych (nieśmiałych, nadpobudliwych, z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym).

W czasie tych zajęć dzieci uczą się zachowania w sytuacjach społecznych.

Trenujemy m.in. następujące umiejętności:

  • rozróżnianie emocji i radzenie sobie z nimi,
  • zawieranie znajomości,
  • uważne słuchanie,
  • zadawanie pytań,
  • reagowanie na sytuacje stresowe,
  • umiejętność prowadzenia rozmowy, wyrażania krytyki i akceptacji .

W czasie treningu TUS podajemy szczegółowe instrukcje zachowania i ćwiczymy je poprzez odgrywanie scenek, omówienie, wskazanie i pochwalenie mocnych stron dziecka oraz wskazanie elementów do poprawy. Zachowania niepożądane są modelowane i zamieniane na poprawne.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w maleńkich grupach, min troje dzieci.

Dwie osoby prowadzące, min 10 spotkań jako jeden cykl zajęć.

Cykl zajęć może być poświęcony zdobywaniu konkretnych umiejętności w zależności od wieku dzieci i ich potrzeb.