Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna

Forma pomocy dla osób doświadczających trudności emocjonalnych i kryzysów.
Podczas spotkań osoba przy wsparciu terapeuty pracuje nad rozwiązaniem swojego problemu, zrozumieniem jego przyczyn.

Ważnym elementem terapii jest wypracowanie strategii radzenia sobie ze swoim problemem.
W przypadku problemów dziecka, właściwa pomoc poprzedzona jest konsultacją
diagnostyczną, mającą na celu określenie na czym polega problem dziecka i rodziny
oraz jaka forma pomocy będzie najbardziej odpowiednia.

W ramach pomocy psychologicznej proponujemy:

 

  • porady i wskazówki dla rodziców w przypadkach problemów związanych z rozwojem i wychowaniem dzieci,
  • diagnozę psychologiczną specyficznych trudności rozwojowych,
  • pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży o charakterze terapeutycznym.

Centrum Usług Logopedycznych i Zdrowotnych

Pl. Wolności 1, 32-085 Szyce

601 874 016

bs@terapiamowy.com

6 + 7 =