O nas

Bożena Szurlej - logopeda, neurologopeda

 • Studia – Wydział Pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • Studia podyplomowe o kierunku Logopedia na Akademii Pedagogicznej w Krakowie,
 • Studia podyplomowe o kierunku neurologopedia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Wybrane szkolenia:
 • Indywidualna stymulacja słuchu metodą Johansena (JAS),
 • „Trzyczęściowy plan interwencji w Terapii pozycji oralnej” prowadzone przez Renee Roy Hill, M.S. CCC-SLP – organizowane przez PJtherapeutic wspólnie z Talk Tools, USA,
 • „Zaburzenia ustno-motoryczne: diagnoza i tworzenie programu terapii” prowadzone przez Renee Roy Hill, M.S. CCC-SLP-organizator PJtherapeutic wspólnie z Talk Tools, USA,
 • „AAC-Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji” prowadzone przez specjalistę komunikacji wspomagającej mgr A.Smyczek,
 • Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej” prowadzone przez dr Teresę Kaczan,
 • „Wczesna diagnostyka, stymulacja i interwencja logopedyczna”prowadzone przez mgr M.Rządzką specjalistę wczesnej interwencji,
 • Podstawy fizjoterapii w neurologopedii – moduł niemowlęta i dzieci – prowadzący mgr E.Baranowska, fizjoterapeuta,
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji.Diagnoza i terapia –prowadzące: E.Drewniak, A,Paluch,
 • „Usprawnianie po laryngektomii”- organizator dr J.Kwasiborska,
 • Jąkanie wczesnodziecięce-profilaktyka, diagnoza i terapia – prowadzenie dr K. Węsierska,
 • Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym-prowadzenie dr K. Węsierska,
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka”- strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A.Delaney – prowadzone przez dr M.Szmaj,
 • Neuro-sensoryczna integracja odruchów twarzy wg S.Masgutowej,
 • Trening umiejętności społecznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywane pracując w specjalistycznych placówkach: Dziecięcy Szpital im. Św. Ludwika w Krakowie, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce, liczne przedszkola na terenie Krakowa i okolic oraz w ramach prywatnej praktyki.

Małgorzata Klamra - psycholog

Specjalizuje się w zaburzeniach zachowania, terapii autyzmu, kłopotach szkolnych, problemach emocjonalnych, nerwicy. Na co dzień pracuje w ośrodku specjalizującym się w terapii oraz opiece dla dorosłych ludzi z Autyzmem i Spektrum Autyzmu. Prowadzi terapię dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania. Swoje doświadczenie zdobyła między innymi w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, na Oddziale Dziennym Szpitala Rehabilitacyjnego w Radziszowie, na Oddziale Psychiatrii dla dorosłych w Szpitalu Nowym w Olkuszu oraz w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Krakowie.

Szkolenia:

 • 2017- „Metoda Carole Sutton”
 • 2017 „Trudne zachowania osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie”
 • 2017 -„Porozumiewanie się z dorosłymi osobami z autyzmem”
 • 2017 – „Seksualność osób z autyzmem”
 • 2016 – „Model pracy z osobami z autyzmem oparty o strukturyzację (inspirowany modelem TEACCH)”
 • 2016 Udział w sympozjum naukowym: Autyzm dziecięcy. Zaburzenie interdyscyplinarne.
 • 2016 Udział w konferencji szkoleniowej: Rodzic dziecka z ASD vs. Terapeuta. Czy nam po drodze.
 • 2016 „Specyfika funkcjonowania poznawczego i sensorycznego osób z autyzmem; nawiązanie pozytywnych relacji z osobami z autyzmem”.
 • 2016- Zaburzenia w zachowaniu u osób z autyzmem i upośledzeniem umysłowym.
 • 2010- Advanced Course On QEEG,ERPs and Neurotherapy, prowadzony przez Euroacademia Interdisciplinaria Neurotherapetica Polish Neuropsychological Society. Society of Applied Neuroscience.
 • 2013 -Kurs Neuroterapii EEG Biofeedback w Warszawie.

Od 2012 roku należy do Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Centrum Usług Logopedycznych i Zdrowotnych

Pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce

601 874 016

bs@terapiamowy.com

14 + 3 =