Terapia Mowy dla dzieci i dorosłych.
Konsultacje logopedyczne i neurologopedyczne.
Terapia mowy.
Zajęcia:

  • indywidualne,
  • grupowe,
  • w gabinecie,
  • domu pacjenta,
  • w placówkach edukacyjnych.

Warsztaty dla rodziców.